Monthly Archives: January 2022

Ликовни конкурси

Ученикот Дамјан Стефанов од IV – 3 одд. учествуваше во следните консурси и ги постигна следните резултати:

  • трето место - ликовен консурс по повод Европската недела на мобилност прганизирано од страна на Здружението на граѓани Еко Логик
  • специјална награда - на 25.12.2021 година за цртеж во Република Бугарија на меѓународниот конкурс “Роди се дете, син ни се даде” по повод Раѓањето Христово, организиран од страна на детското списание „Щъркел“ (Штрк)
  • второ место - на 07.01.2022 година на меѓународен божиќен конкурс во Република Србија во категоријата ликовна творба (дигитален цртеж “Христос се роди”) во програма Microsoft Paint.