Monthly Archives: March 2022

Евалуација на проекти изработени во рамките на проектот Еразмус + KA229 проект “Поинакво образование во училницата во природа“

Проектите кои беа изработени во рамките на проектот​, беа презентирани на ден 02.03.2022 година, со почеток во 18.30 часот во аулата на ООУ „Лазо Ангеловски“ Скопје.

На презентација беа присутни членовите на комисијата за евалуација на проектите и  сите 7 (седум) тимови кои се составени од ученици и нивнините наставници ментори.

Редослед на тим /тема

ученици

Ментори

Тим 1

Ориентација во природа со нашиот компас ​

Христијан Јакимов IX-1​

Марко Боневски  VI-6​

Натали Ценевска VII-3​

Лара Михајловска  VIII-5​

Жаклина Колевска​

Ивана Ракиќ​

Тим 2

Значење на pH вредноста

Гаврил Азманов VII-2​

Александар Цветковски VII-1​

Марко Павлески VIII-4

Лолита Трајковска

Далибор Савески​

Тим 3

Природни pH индикатори

МартинНовески IX-5​

Maтеј Павловски IX-1​

СтефанГрковски VIII-1

Павел Зафировски  VI-3

Елена Кузманова ​

Тим 4

Потикнување на здрав живот

Сара Стевановска IX-4

Исидора Павловска VII-3

Катја Миленковска IX-6

Миа Сидовска VI-6

Сандра Ноневска

Вангелица Поповска

Тим 5

Филтрирање на вода со употреба на природни материјали​

Анастасија  Николова IX-3​

Марија Зечевиќ VII-3​

Анастасија Костова VI-6​

Весна Јорданова

Весна Стрезовска

Тим 6

Проект Милион Долари​

Јована Николовска VIII-6

Симона Грашкоска VII-5

Теодора Јовановска VI-5

Ангела Крстевска VI-1

Даниела Давковска ​

Тим 7

ОД ОТПАД ДО ХРАНА!​

Марко Панчевски VII-4

Кирил Здравев VI-1

Олег Петровски VII-2

Петар Манџуковски VII-1

Донка Митева

Слободан Стаматовски

Комисијата, покрај следењето на презентациајата, имаше задача да изврши претходно разгледување на сите поставени матријали кои претходно беа доставени во поодделна папка за секој тим. Врз основа на критериумите дадени во аналитичката листа за вреднување на проектите, комисија изврши вреднување на секој тим поединечно:

Редослед на тим /тема

Поени од 4 членови од комисијата

Вкупно

Тим 1

Ориентација во природа со нашиот компас ​

10

11

11

11

43

Тим 2

Значење на pH вредноста

8

10

11

8

37

Тим 3

Природни pH индикатори

11

12

12

11

46

Тим 4

Потикнување на здрав живот

8

9

11

8

36

Тим 5

Филтрирање на вода со употреба на природни материјали​

10

11

11

10

42

Тим 6

Проект Милион Долари

12

12

11

12

47

Тим 7

ОД ОТПАД ДО ХРАНА!​

12

11

12

12

47

По извршеното бодирање, комисијата ги рангираше тимовите по следниов редослед:

Рангирање

Тим 7: Од отпад до храна!​

Тим 6:Проект Милион Долари

Тим 3: Природни pH индикатори

Тим 1: Ориентација во природа со нашиот компас ​

Тим 5: Филтрирање на вода со употреба на природни материјали​

Тим 2: Значење на pH вредноста

Тим 4: Потикнување на здрав живот