Monthly Archives: February 2023

Училишни натпревари по англиски јазик

Во месец февруари 2023 година се одржаа училишните натпревари по англиски јазик. Учениците ги освоија следните резултати:

V одд
Наставник-ментор: Маја Тенев
1 место – Андреа Гривчевска (V-4 одд)
2 место – Филип Панајотов (V-5 одд)
3 место – Нина Спасевска (V-4 одд)
VI одд
Наставник-ментор: Љубица Ружинска
1 место – Тео Велески (VI-5 одд)
2 место – Доротеа Барбурова (VI-3 одд)
3 место – Андреј Тошевски (VI-5 одд)
VII одд
Наставник-ментор: Оливера Доновски
1 место – Мила Зарлинова (VII-2 одд)
2 место – Павел Зафировски (VII-3 одд)
3 место – Сара Драгниќ (VII-5 одд)
VIII одд
Наставник-ментор: Мирослава Павлова-Аневска
1 место – Ведран Неделковски (VIII-5 одд)
2 место – Михаил Мицковски (VIII-5 одд)
3 место – Марко Дичовски (VIII-4 одд)
IX одд
Наставник-ментор: Морфа Петровска
1 место – Ева Георгиевска (IX-3 одд)
2 место – Ива Бошеска (IX-2 одд)
3 место – Неда Митрева (IX-2 одд)