Monthly Archives: March 2023

Натпревари по француски јазик

Натпреварот Олимпијади 2023 се оддржа на ден 25.03.2023 година во просториите на гимназијата ” Раде Јовчевски – Корчагин” и на истиот учествуваа ученици од 8 и 9 одделение.
Од нашето училиште учествуваа следниве ученици:
Александар Цветковски 8-1 одд.
Марко Чиплакоски 8-3 одд.
Ема Котевска 9-5 одд.
Постигнати резултати:
Александар Цветковски 1 место
Ема Котевска 2 место
Марко Чиплакоски 3 место.
Учениците продолжуваат на државен натпревар.
Учениците Александар Цветковски и Марко Чиплакоски исто така земаа учество и на натпреварот во изразно читање, a ученикот Александар Цветковски се пласираше во финалето, кое ќе се одржи на 1.04.2023 година.

Општински натпревари по англиски јазик

На 18.03.2023 година се одржа Општинскиот натпревар по англиски јазик. Учениците ги освоија следните резултати:

V одд

Наставник-ментор: Маја Тенев
2 место – Андреа Гривчевска (V-4 одд)
3 место – Филип Панајотов (V-5 одд)
VI одд
Наставник-ментор: Љубица Ружинска
2 место – Тео Велески (VI-5 одд)
3 место – Доротеа Барбурова (VI-3 одд)
VII одд
Наставник-ментор: Оливера Доновски
2 место – Мила Зарлинова (VII-2 одд)
3 место – Павел Зафировски (VII-3 одд)
VIII одд
Наставник-ментор: Мирослава Павлова-Аневска
2 место – Ведран Неделковски (VIII-5 одд)
2 место – Михаил Мицковски (VIII-5 одд)
IX одд
Наставник-ментор: Морфа Петровска
2 место – Ева Георгиевска (IX-3 одд)
учество – Неда Митрева (IX-2 одд)

Општински натпревар по биологија и природни науки

Резултати од Општинскиот натпревар по Природни науки за IV, V и VI одделение одржан на 10.03.2023 година.

IV одделение
 • 1 место: Јована Блажевска, ментор: Снежана Петреска, Јана Колевска, ментор: Билјана Колевска, Лина Митева, ментор: Билјана Колевска
 • 2 место: Васили Кацхински ментор Мирјана Смилевска, Сара Пановска ментор Билјана Колевска, Никола Размовски ментор: Снежана Петреска, Ангел Стевков ментор: Славица Стојановска
 • 3 место:  Мина Додевска ментор: Жанета Митревска, Тео Илиевски – ментор: Жанета Митревска, Никола Георгиевски ментор: Жанета Митревска, Ведран Ацковски ментор: Мирјана Смилевска, Ивана Илиевска ментор:Снежана Петреска, Калин Наунов ментор:Снежана Петреска, Илина Антовска ментор: Билјана Колевска, Дина Цекова ментор:Лилјана Вурмеска, Лука Стошевски ментор: Лилјана Вурмеска, Јована Илиевска ментор: Лилјана Вурмеска, Михаела Ристовска ментор: Лилјана Вурмеска
 • пофалница: Теодор Добковски -Жанета Митревска, Михаил Ацески – Славица Стојановска
 V одделение – ментор Мартина Неделковска
 • 1 место: Јаков Несторовски V-1, Сара Богатинова V-3, Доминика Иванов V-3,  Ива Котевска V-1
 • 2 место: Филип Цоковски V-4, Теофил Сачкарски V-4, Филип Трифунов V-5, Војдан Ѓоѓиевски V-2, Ведран Салџиевски V-4, Стефан Радевски V-2, Кирјана Димитровска V-3
 • 3 место: Дамјан Сековски V-2, Јована Радосављев V-1, Филип Панајотов V-5, Калина Миленковски V-5
 • пофалница: Бојана Крстева V-6,  Борис Крстев V-6
VI одделение – ментор Весна Јорданова
 • 1 место: Милан Здравковски VI-1
 • 2 место: Ана Станчева VI-1, Ангелина Митрева VI-2, Калина Поповска VI-2
 • 3 место: Нина Панчевска VI-2, Лина Соколова VI-2, Софија Ристиќ VI-3, Бранкица Павловска VI-6
 • пофалница:Теодора Алексова VI-2
Резултати од Општинскиот натпревар по Биологија за VII, VIII и IX одделение одржан на 10.03.2023 година.
VII одделение – ментор Донка Митева
 • 1 место: Никола Зорески VII-1
 • 2 место: Ведран Николиќ VII-4, Павел Зафировски VII-3, Aна Цијевска VII-1, Софија Нинеска VII-5, Филип Горгијев VII-1, Дејана Стојменовиќ VII-1, Лука Костадиноски VII-3
 • 3 место: Никола Делиниколов VII-1, Арсен Секуловски VII-1, Сара Драгниќ VII-5
 • пофалница: Марија Кузмановска VII-1, Игор Димоски VII-5, Ива Камова VII-4, Теодора Маневска VII-2, Марко Петровски VII-2
VIII одделение – ментор Донка Митева
 • 1 место: Aлександар Цветковски VIII-1
 • 3 место: Mарко Панчевски VIII-4, Дарија Митровска VIII-3, Гаврил Азманов VIII-2, Дамјан Кузмановски VIII-4, Константин Брајаноски VIII-5, Анастасиа Шеретова VIII-5, Магдалена Ночевска VIII-3, Александра Митеска VIII-3
 • пофалница: Вероника Илијевска Тосковска VIII-6, Исидора Павловска VIII-3, Виктор Мисаиловски VIII-1,  Лука Анастасов VIII-1,  Максим Велкоски VIII-5, Олег Петрoвски VIII-2
IX одделение – ментор Весна Јорданова и Мартина Неделковска
 • 1 место: Ана Радеска IX-2
 • 2 место:Марко Колевски IX-6, Ива Бошеска IX-2, Мила Јованоска IX-1
 • 3 место: Лина Крстеска IX-4
 • пофалница: Драгана Кимова IX-4, Елена Блажева IX-4