Monthly Archives: June 2023

Прогласување на првенец на генерација во учебната 2022/2023 година

На конкурсот за избор и прогласување на ученик на генерација и пофалени ученици на генерацијата од IX одделение во учебната 2022/2023 год.се пријавија 6 ученици.

 • Eма Котевска IX-5
 • Ева Алексовска IX-5
 • Ана Радеска IX-2
 • Марко Колевски IX-6
 • Ива Бошеска IX-2
 • Анастасија Пецевска IX-3

Комисијата именувана за избор на првенец на генерација и пофалени ученици на генерација ги разгледа документите и изврши бодирање според инструментот за бодирање од правилникот за избор на првенец на генерација 2022/2023 год.

Откако комисијата го изврши бодувањето на сите кандидати,изврши рангирање врз основа на освоените поени.

Рангирани ученици:

 • Ива Бошеска IX-2  – 178,2 поени  ПРВЕНЕЦ
 • Ана Радеска IX-2  – 172 поени
 • Марко Колевски IX-6 – 80 поени
 • Ема Котевска IX-5 – 57 поени
 • Анастасија Пецевска IX-3 – 47 поени
 • Ева Алексовска IX-5 – 22,8 поени

Првопласиран кандидат со најмногу поени е ИВА БОШЕСКА и се прогласува за ученик на генерација,а останатите за пофалени ученици на генерација IX одделение.

Скопје 09.06.2023год.

Комисија за избор на првенец на генерација

Претседател: Весна Јорданова

Членови: Жаклина Трајковска, Иванка Николова, Весна Мирческа