Општински натпревари по англиски јазик

На 18.03.2023 година се одржа Општинскиот натпревар по англиски јазик. Учениците ги освоија следните резултати:

V одд

Наставник-ментор: Маја Тенев
2 место – Андреа Гривчевска (V-4 одд)
3 место – Филип Панајотов (V-5 одд)
VI одд
Наставник-ментор: Љубица Ружинска
2 место – Тео Велески (VI-5 одд)
3 место – Доротеа Барбурова (VI-3 одд)
VII одд
Наставник-ментор: Оливера Доновски
2 место – Мила Зарлинова (VII-2 одд)
3 место – Павел Зафировски (VII-3 одд)
VIII одд
Наставник-ментор: Мирослава Павлова-Аневска
2 место – Ведран Неделковски (VIII-5 одд)
2 место – Михаил Мицковски (VIII-5 одд)
IX одд
Наставник-ментор: Морфа Петровска
2 место – Ева Георгиевска (IX-3 одд)
учество – Неда Митрева (IX-2 одд)