Празник на училиштето

На 04.11.2015г., по повод патрониот празник на училиштето, литературната секција одржа литературно читање.Наградените и пофалените ученици ги прочитаа своите лични творби и уште еднаш докажаа дека пишаниот збор ја има силата на сплотување и бришење на сите бариери и граници.

lit