Отворен час

На ден 28.X 2016 на отворениот час по германски јазик во VI4 одд ,со наставничката Анета Талеска, се учеше за Meine Familie (Моето семејство). Преку колаборативно учење, дикусии, работа во групи и парови, играње игри и други куси активности, се научи за oma и opa и сите останати членови на семејството. Заедно со учениците сите беа заинтересирани, ангажирани и се забавуваа. Одличен пример на добра практика.

14947800_1756582114590955_2474247487198856104_n