Работилница за еТвининг

На 17.01.2017 година се одржа работилница за еТвининг во ОУ Војдан Чернодрински. Работилницата беше водена од страна на три еТвининг амбасадори од ОУ Лазо Ангеловски, Љубица Ружинска, Милена Игњатова и Валентина Петрова. На истата покрај наставниците од ОУ Војдан Чернодрински присуствуваа и претставници од градинката ЈОУДГ Росица.

Целта на одржување на ваков вид на работилници е запознавање со еТвининг платформата и какви се можности нуди истата. Исто така од страна на еТвининг амбасадорите им беа претставени проектите и во каков се вид на проекти можат да учествуваат наставниците.