Смени за почеток на второто полугодие

Смените за почеток на второто полугодие во понеделник (23.01.2017) се следните:

  • II,III, VII и VIII одд. – прва смена,
  • VI и IX одд. – втора смена,
  • V – од 15.00 часот