Воз на мирот

Во рамките на Еразмус+ КА219 проект „Да ја обоиме иднината“, предвидена е активноста Воз на мирот. Месец февруари беше месец посветен на мирот. За време на активноста учениците пишуваа пораки, цртаа цртежи, изработуваа предмети и сл. за да ги искажат своите чуства или мислења за мирот. Секое партнер-училиште изработи вагон во кој се собираа пораките, цртежите, изработките. Сите вагони на крај ќе се спојат за да се добие Возот на мирот. Целта на активноста е да се подигне свеста за важноста на мирот во светот.

Во нашето училиште се спроведоа две активности во кои учествуваа учениците од I-V одделение:

  • Првата активност беше литературно творење на тема „Мир“  и за таа цел, во училиштето беше поставен изработениот Воз на мирот во кој учениците ги ставаа своите пораки и изработки.
  • Втората активност се однесуваше на изработка на постер преку кој учениците ќе ја пренесат својата порака за мирот, преку цртеж, слика, песна.

Изработка на Возот на мирот од картонски кутии.

pixiz-22-02-2017-20-36-43

Пишување на пораки, цртање на цртежи и изработка на предмети за да искажат чуствата или мислењата за мирот

Учениците го наполнија Возот на мирот со своите изработки

Изработка на постерите за конкурсот за најдобар постер (индивидуално или групно) преку кој учениците ги пренесоа своите пораки за мир, со кратки пораки, цртежи, слики.

Од доставените постери, комисијата составена од три члена избра три најдобри постери според однапред определените критериуми за избор. Трите најдобри постери ќе учествуваат во интернационалниот избор со сите партнер-училишта, учесници на овој конкурс.

Прво место: постерот од III-1 оддление (групен) – наставници Билјана Колевска и Кристина Башовска

I mesto

Второ место: постерот од I-5 одделение (групен) – наставник Виолета Спасова

II mesto

Трето место: постерот од III-3 одделение (групен) – наставници Светлана Јосифовска и Јана Перковска

III mesto

Како пофален постер е избран постерот на ученикот Никола Ристовски I-1 одделение – наставници Ирена Христовска и Магдалена  Петреска

pofalen