Општински натпревар по хемија

На ден 18.03.2017 год. во ООУ”Александар Македонски” – Аеродром се одржа општинскиот натпревар по Хемија.
Ученикот Стефан Кузмановски од VIII-одд се квалификуваше за регионалниот натпревар.