Училиштен ликовен конкурс на тема „Ја сакаме Европа“

Во ООУ„Лазо Ангеловски“, oпштина Аеродром се спроведе училиштен ликовен конкурс на тема „Ја сакаме Европа“ по повод Денот на Европа. Конкурсот беше во две категории- од I до V и VI до IX одд.

На ден 12.04.2017 година, комисијата составена од наставниците Ристо Андреев и Марина Кујунџиева и дефектолог Тина Симиќ Ацковска ги разгледа сите цртежи и ги награди следниве ученици :
I место – Лина Стефанова III4 одделение под менторство на одд. наставници Светлана Јосифоска и Јана Перковска
II место – Лина Продановска V3 одделение под менторство на одделенски наставник Сања Манојловиќ
III место – Сара Богдановска III1 одделение под менторство на одделенски наставници Билјана Колевска, Кристина Башовска
I место – Јана Стојковска VIII4 одделение под менторство на предметен наставник Ристо Андреев
II место – Ангела Горгиевска IX2 одделение под менторство на предметен наставник Ристо Андреев
III место – Леонтина Кузмановска IX2 одделение под менторство на предметен наставник Ристо Андреев.
Ученичките Лина Стефанова III4 одделение и Јана Стојковска VIII4 одделение ќе го претставуваат нашето училиште на ликовниот хепенинг кој ќе се одржи во Капитол мол на 25.04.2017 година (вторник) во период од 10:00 до 12:00 часот по повод Денот на Европа. Честитки до сите учесници и наградени и нивните ментори.