Ден на планетата Земја

На ден 22.04.2017 година во нашето училиште преку низа активности беше одбележан денот на планетата Земја.

Во рамките на еко проектот, беше спроведена акцијата: Еко – училница, чија цел беше подигање на еко свеста кај учениците. За таа цел од страна на учениците беа изработувани еко постери со еколошки пораки преку кои учениците дадоа свој допринес во одбележувањето на светскиот ден на планетата Земја. Реализатор на проектот : Марина Кујунџиева