ПРОДАЖНА ИЗЛОЖБА ВО ОУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“

     По повод Денот на жената 8-ми Март во ОУ „Лазо Ангеловски“ се одржа традиционална продажна изложба.
На изложбата се продаваа украсни изработки, цвеќиња, честитки, домашни пити, кифли, колачи и друг вид на изработки.
Во изработката на изложените изработки активно учествуваа родителите, наставниците и учениците. Средствата собрани од продажната изложба ќе бидат наменети за потребите на учениците.