Детска организација

На ден 06.10.2017 година учениците од прво одделение од ООУ”Лазо Ангеловски”, Скопје, свечено пристапија во детската организација.

22154673_10213737115880103_5426807630288560599_n