Седми фестивал на фигури од овошје и зеленчук “Сочни фигури”

На ден 28.10.2017 година се одржа седмиот фестивал на фигури од овошје и зеленчук “Сочни фигури” во рамките на проектот “Здрави навики за здрава храна” . На фестувалот учествуваа учениците од V одделение од нашето училиште и освоија I место.