Традиционални детски игри

Во рамките на Еразмус+ КА219 проект „Да ја обоиме иднината“, предвидена е активноста Традиционални детски игри. Секое партнер-училиште:

  • избра 3 традиционални детски игри од својата земја и изработи инструкции за играње на играта (на англиски)
  • изработи пример планирања за примена на игрите во наставата (на англиски)
  • направи видеа како учениците ги играат игрите.

Од сетоа ова тимот од нашето училиште изработи Збирка од традиционални игри придружена со ДВД на кое се наоѓаат видеата. Подолу можете да ја погледнете збирката и видеата.

Целта на активноста е:

  • учениците да се запознаат и да ги научат традицоналните игри од земјите-партнери
  • да се зајакне спортот и физичката активност преку игри

Во месец ноември 2017 дел од партнерските традициоанлни игри беа имплементирани од страна на нашите ученици на часовите по физичко образование.