Акцијата “ Мое Дрво-Дрво на генерацијата”

На ден 20.11.2017 година по повод денот на детето во ООУ ”Лазо Ангеловски”, општина Аеродром, Скопје, се реализираше акцијата “ Мое Дрво-Дрво на генерацијата”, под покровителство на јавното претпријатие Македонски шуми и општината Аеродром.
Целта на оваа акција е подигање на еколошката свест и грижата за здрава животна средина кај намалите. По тој повод учениците од I одд., учествуваа во садењето на дрвото на генерацијата . Воедно учениците разговараа со своите наставнички околу грижата и негата на дрвото на генерацијата 2017 год.