Изложба на фотографии од околината

Во рамките на Еразмус+ КА219 проект „Да ја обоиме иднината“, предвидена е активноста Изложба на фотографии од околината. Бидејќи сите училишта имаат свое културно и историско наследство учениците направија фотографии кои  рефлектираат еден одреден културолошки аспект од нивната земја. Со фотографиите од сите партнер-училишта ќе биде направена онлајн галерија. Ова се фотографиите направени од нашите ученици.

 Подолу можете да ја проследите целата онлајн галерија со фотографиите од сите 6 партнер-земји во проектот.