Општински натпревар по физика

На 3.02.2017 година во ООУ “Ѓорѓија Пулевски”се одржа општински натпревар по физика.

Учениците од нашето училиште според постигнатите резултати продолжуваат на регионален натпревар и тоа Григориј Ваљаков IX-1одд. , Бојана Кариќ IX-2 одд. Стефан Кузмановски, Симеон Чаушевски и Карина Митрева од IX-3 одд., Мила Терзовска VIII-1 одд., Ивана Коцева и Мила Пандилеска од VIII-2 одд. и Стојановска Тамара и Наумовска Бојана од VIII-4 одд.

Ментор: Жаклина Колевска, Проф по физика