еТвининг работилница

На 17.02.2018 година беше одржана еТвининг работилница во ООУ “Лазо Ангеловски”, Скопје на кој присуствуваа 20 наставници од ООУ „Аврам Писевски“, с.Бардовци Скопје и СОУ „Моша Пијаде“, Тетово. Работилницата беше водена од страна на трите еТвининг амбасадори од ООУ „Лазо Ангеловски“, Љубица Ружинска, Милена Игњатова и Валентина Петрова.

На работилницата новите членови на еТвининг од двете училишта се запознаа со еТвининг платформата и можностите која таа ги нуди за наставниците и учениците.