Обележување на Денот на екологијата

На ден 21.03.2018 година учениците од нашето училиште традиционално го одбележија Денот на екологијата. По тој повод учениците од еколошката секција во училишниот двор засадија цвеќиња, а учениците од четврто одделение пишуваа и поставуваа пораки за „Здрава и чиста околина“.

Преку  овие активности учениците  ја зголемуваат  еколошката свест и придонесуваат  за почиста и поздрава животна средина.