Манифестација „Денови на електротехниката“ и посета на ХЕЦ „МАТКА“

На ден 21.05.2018 година се одржа седмата по ред манифестација „Денови на електротехниката“ во организација на СЕТУ „Михајло Пупин“, каде нашата екипа составена од Григориј Ваљаков од IX-1 одд., Бојана Кариќ од IX-2 одд. и Стефан Кузмановски од IX-3 одд. под менторство на професорот по физика, Жаклина Колевска, имаше успешно учество. На ден 22 .05.2018 година учениците организирано ја посетија ХЕЦ „МАТКА”.

33827364_1743737202386188_6252698730516971520_n