ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани родители, Ве известуваме дека ООУ„Лазо Ангеловски“, општина Аеродром, од 20.06.2018 година ќе ги  издава потврдите за  запишани ученици во прво одделение за учебна 2018/2019 година. Потврдите се наменети да Ви послужат за остварување на паричен надоместок во износ од 3500 денари за запишан ученик во I одделение од страна на Општина Аеродром.

Потврдата заедно со останатите потребни документи може да се поднесат во Општина Аеродром секој работен ден од од 09:00 до 15:00 часот во канцеларија број 19.