Да ги заштитиме децата во сообраќајот

20140929_143208_Vidoe Smilevski Bato

На 29 и 30 09.2014г. во рамки на акцијата “Да ги заштитиме децата во сообраќајот “, се одржа работилница во ОУ “Лазо Ангеловски” со учениците од второ и четврто одделение