Меѓународен училишен фестивал – Креативни едукативни филмови (КРЕФ) 2018

Ученикот Марко Панчевски од III-4 одд. под менторство на одд.наставници Марина Стојчевска и Жанета Митровска учествуваше на Меѓународниот училишен фестивал – Креативни едукативни филмови (КРЕФ) 2018 и обезбеди пласман за влез во финалето во категорија на ученици до 10 години.

Меѓународниот натпревар на едукативни филмови има за цел активно вклучување на учениците во наставниот процес, развивање партнерски однос помеѓу ученикот, учителот и родителот, размена на бесконечен број идеи за практична реализација на содржини и цели и зачувување лични спомени од наставничката професија. Финалето на натпреварот ќе се одржи во Штип на 29-30.09.2018 година.

Споделете го видеото и ставете свој Like за да можеме да му помогнеме на Марко да обезбеди подобар пласман во финалето https://youtu.be/MjcxE1awwsU