10-тата меѓународна конференција за усовршување на професорите по англиски јазик

Наставниците по англиски јазик Емица Здравев и Мирослава Павлова Аневска ја посетија 10-тата мегународна конференција за усовршување на професорите по англиски јазик “Educate and empower: from a more creative and enlighten teacher to a more forceful and cultivated students” одржана од 19.10.2018 – 21.10.2018 год. во Струга.

Предавачи на обуката беа македонски и меѓународни предавачи од Англија, Грција, Италија, Малта, САД, Косово, Бугарија, Хрватска и други земји. Конференцијата изобилуваше со презентации кои вклучуваат современи и практични методи и трендови во наставата по странски јазици, стратегии за работа со ученици со дислексија како и позитивни искуства споделени од наши колеги кои ни овозможуваат професионален и личен развој.