Патронен празник

Во периодот од 25.10 – 01.11.2018 година во ООУ “Лазо Ангеловски”, по повод патрониот празник на училиштето се спроведоа низа активности. Оваа година нашето училиште бележи 30 години од своето постоење.

Се одржаа традиционалните “Игри без граници”, во рамките на спортските денови. Се одржа литературно читање и ликовен хепенинг кадешто нашите ученици твореа и креираа за нашиот патрон.

На 01.10.2018 год. со почеток во 18:30 часот се одржа пригодна приредба. Особена чест ни беше посетата на поранешни наставници и директори како и присуството на првата директорка на нашето училиште, Веселинка Иванова.