Еколошки активности по повод Патрониот празник

Во периодот од  02.11.2018 година до 12.11.2018 година се реализираа низа на еколошки активности преточени во еколошки акции и кампањи по повод Патрониот празник на училиштето. За таа цел се изготви план на активности со соодветни насоки по кои се водеа наставниците и учениците. Се формираше комисија и се избраа под три најдобри акции,кампањи и видеа на ниво на генерација.

Прво место за:

 • Еко кампања Заштеда на енергија и вода I 1
 • Еко кампања Македонија без отпад II 4
 • Еко кампања Заштеда на енергија и вода III 1
 • Еко кампања Заштеда на енергија и вода IV 2 и 3
 • Еко акција Спаси ја хартијата, спаси го дрвото V  1
 • Еко кампања Македонија без отпад VII 1
 • Еко кампања  За чиста и здрава средина VIII 5
 • Eко кампања  За чиста и здрава средина IX 1

Второ место за:

 • Еко кампања  Заштеда на енергија и вода I 2
 • Eко кампања Македонија без отпад II 1
 • Еко кампања Заштеда на енергија  и вода III 2
 • Еко кампања Заштеда  на енергија  и вода IV 5
 • Еко акција  Спаси ја хартијата, спаси го дрвото V 6
 • Еко кампања Македонија без отпад VII 4
 • Еко кампања За чиста и здрава средина  VIII 3
 • Еко кампања За чиста и здрава средина  IX 2

Трето место за:

 • Еко кампања  Заштеда на енергија и вода I 3
 • Eко кампања  Македонија без отпад II 2
 • Eко кампања Заштеда на енергија и вода III 3
 • Eко кампања Заштеда на енергија и вода  IV 1
 • Eко акција Сообракај без автомобили V 4
 • Еко кампања За чиста и здрава средина VIII 4
 • Еко кампања За чиста и здрава средина IХ 5