Општински натпревар по физика

На ден 02.02.2019 година се одржа општински натпревар по физика.
Учениците од нашето училиште ги постигнаа следните резултати:
  • Милијана Стојановиќ од VIII-4 одд. освои 100 поени (единствена на ниво на општина)
  • а учениците: Мариела Стефановска VIII-4 одд, Марија Станчева VIII-3 одд, Тамара Соколовска VIII-3 одд, Вања Секуловска VIII-2 одд, Марија Давитковска VIII-2 одд, Дафне Атанасова VIII-3 одд, Мила Цветковиќ VIII-2 одд, Мила Трајановска VIII-1 одд, Мила Спасевска IX-6 одд и Мила Пандилеска IX-2 одд се пласираа за регионален натпревар.
Ментор – Жаклина Колевска