Училишни натпревари по англиски јазик

Во месец февруари 2019 беа одржани училишните натпревари по англиски јазик. Учениците ги освоија следните резултати:

V одделение

 • прво место: Ема Котевска V-5 одд
 • второ место: Андреј Георгиевски V-4 одд
 • трето место: Ана Радеска V-2 одд

VI одделение

 • прво место: Теона Тренеска VI-5 одд
 • второ место: Сара Костова VI-1 одд
 • трето место: Даријан Атанасовски VI-6 одд

VII одделение

 • прво место: Марија Поповска VII-1 одд
 • второ место: Миа Драгниќ VII-4 одд
 • трето место: Марија Митовска VII-4 одд

IX одделение

 • прво место: Теона Цоневска IX-1 одд
 • второ место: Ивана Андоновиќ IX-5 одд
 • трето место: Бојана Наумовска IX-4 одд