Регионален натпревар по физика

На ден 09.03.2019 година се одржа регионалниот  натпревар по физика.
Учениците ги постигнаа следните резултати:
  • Мариела Стефановска VIII-4 одд – (пласман за државен натпревар);
  • Вања Секуловска VIII-2 одд – (пласман за државен натпревар);
  • четврто место (пофалница): Марија Станчева VIII-3 одд;
  • четврто место (пофалница): Милијана Стојановиќ од VIII-4 одд

Ментор – Жаклина Колевска