Регионален натпревар за Олимпијади по француски јазик

На Регионалниот натпревар за Олимпијади по француски јазик, ученичката Анастасија Краљевска од IX-3 одд. овои второ место.