Регионален натпревар по англиски јазик

На 13.04.2019 година беше одржан регионалниот натпревари по англиски јазик. Учениците од нашето училиште ги освоија следните резултати:

VI одделение

  • прво место (100 поени): Теона Тренеска VI-5 одд – продолжува на државен натпревар
  • трето место (98 поени): Сара Костова VI-1 одд - продолжува на државен натпревар

Ментор: Љубица Ружинска

VII одделение

  • единаесто место (82 поени): Миа Драгниќ VII-4 одд

Ментор: Маја Тенев

VIII одделение

  • петто место (91 поен): Милијана Стојановиќ - продолжува на државен натпревар
  • шесто место (90 поени): Мартина Јаначковска

Ментор: Мирослава П. Аневска