Регионален натпревар по хемија

На ден 06.04.2019 година се одржа регионалниот натпревар по хемија. Учениците ги постигнаа следниве резултати:

  • II (втора) награда и пласман за државен натпревар – Марија Станчева од VIII-3 одд.
  • Петра Кантурска од VIII-3 одд (пофалница)
  • Бисера Ѓуровска од IX-2 одд (пофалница)
  • Мартин Стевановски од VIII-3 одд (сертификат).

Ментор: Жаклина Трајковска