Регионален натпревар на хорови, оркестри и солисти

На ден 18.04.2019 година се одржа Регионален натпревар на хорови, оркестри и солисти. ООУ”Лазо Ангеловски” зема учество во сите 3 категории и ги постигна следните резултати:

  • Хорот освои 1во место со 99 бода и директно се пласираше на Државен натпревар
  • Оркестарот освои 1во место со 92 бода.

Солистите ги постигнаа следните резултати:

  • Анастасија Илиевска 1во место 92 бода
  • Мила Цветковиќ 1во место 94 бода
  • Борјана Коцева 1во место 94 бода
  • Сара Бурнеска 2ро место 87 бода
  • Ангела Зимбакова 2ро место со 82 бода
  • Јулија Ѓорѓиевска 2ро место со 84 бода
  • Сара Бурнеска и Петра Кантурска 2ро место со 81 бод.
  • Марио Немет се натпреваруваше во категоријата најдобри инструментални интерпретатори и освои 98 бода и директно учество на ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР.