Стоп за корупцијата

Во рамките на проектот “Антикорупциска едукација на учениците од основните училишта” учениците Анастасија Илиевска, Лина Павловска, Ива Даутовска, Марија Саралиевска и Влатко Нешковски од VIII-5 одд. креираа видео со наслов “Стоп на корупцијата”. Целта на видеото е подигање на свеста дека корупцијата не е единствениот начин да се постигне некаква сец, туку најлесниот.