Државен натпревар по македонски јазик

На Државниот натпревар по македонски јазик кој се одржа во ОУ “Блаже Конески”, Велес, ученичката Анастасија Краљевска од IX-3 одд. овои прво место (освоени 100 бодови), наставник-ментор Маја Стојановска.