Државен натпревар на хорови и инструментални интерпретатори

На ден 11.05.2019 година се оддржа Државен натпревар на хорови.” ООУ “Лазо Ангеловски” се натпреваруваше со хорот на училиштето и освои 1во место со освоени 97 бода.
На 10.05.2019 година се одржа и државен натпревар за инструментални интерпретатори и учество зема ученикот Марио Немет од IX-4 одд. и освои 3то место.