Државен натпревар по математика

На 12.05.2019 година се одржа Државниот натпревар по математика. Постигнати се следните резултати:

  • Марко Бишкоски VI-1 одд.  -  II награда,
  • Милијана Стојановиќ VIII-3  одд. – III награда
  • Марија Станчева VIII-3  одд.-  пофалница