Посета на Ботаничката градина при Природно математичкиот факултет

На 14 и 15.5.2019 година учениците од второ одделение ја посетија Ботаничката градина при Природно математичкиот факултет во Скопје. Се реализираа работилници и предавања за одгледување растенија во адаптирани услови . Учениците засадија семиња од растенија и ја посетија бамбусовата шума.