Државен натпревар по хемија

На ден 17.05.2019 година на ПМФ, Институтот по хемија, се одржа државниот натпревар по хемија.

Ученичката Марија Станчева од VIII-3 одд. освои трета (III) награда. Ментор: Жаклина Трајковска.