Државен натпревар по биологија и природни науки

На 11.05.2019 година на ПМФ Скопје се одржа Државниот натпревар по биологија и
природни науки. На овој натпревар нашите ученици ги покажаа следнте резултати:
Природни науки V одделение
  • Ива Бошеска V-2 одд – I место
Природни науки VI одделение
  • Катерина Ивановска VI-6 одд - I награда, најдобра на Државиот натпревар со максимум освоени бодови
  • Теона Треневска VI-5 одд - III место
Биологија VIII одделение
  • Станчева Марија VIII-3 одд – II место
Биологија IX оддление
  • Марија Арџалиева IX-4 одд – III место