Училишна посета на ОУ „Никола Тесла“, Загреб, Хрватска

Во периодот од 21-23.05.2019 година беше рализирана училишна посета на ОУ „Никола Тесла“ во Загреб, Хрватска, во рамките на договорот за соработка помеѓу двете училишта потпишан месец март 2019 година. На посетата од нашето училиште учествуваа: директорот, Перо Арсеновски, координаторот на Еразмус+ проекти и наставник по англиски јазик, Љубица Ружинска, наставник по биологија, Цветанка Малчевска, одделенските наставници, Билјана Колевска и Елена Гашевска и социјалниот работник, Александра Батиќ.

Цел на активноста:

  • обсервација на иновативни методи на подучување;
  • обсервација на практики поврзани со образовната организација, структура и менаџмент во училиштето домаќин;
  • размена на добри пракси.

Истовремено целта на посетата беше насочена кон:

  • унапредување на Европската димензија преку остварување на инернационални контакти.

Училиштето домаќин, за време на посетата, организираше активности во училитето: посета на часови, работилници, посета на училишен саем за претприемништво и разговори со различни членови од училиштето (наставници, ученици, родители итн.), како и социјални активности преку кои учесниците можеа да развијат интернационални контакти за реализација и промоција на идни проекти. Бидејќи училиштето домаќин, е училиште во кое се изучива и македонскиот јазик како изборен предмет, за време на посетата беше посетен и час по македонски јазик, каде што имавме прилика за се запознаеме и да поразговараме со учениците кои го изучуваат македонскиот јазик.

Со оглед на тоа дека и двете училишта се наградени со награда за еТвининг училишта и активно работат со Еразмус+ проектите, за време на посетата беше разговарано за можни идни еТвининг и Еразмус+ проекти.

Повеќе информации за посетата можете да дозанаете и во рамките на еТвининг проектот School visit 2019.

2019-06-02-20-28-twinspace.etwinning.net