Доделување пофалници за континуирано одлични и прогласување на Првенец на генерацијата 2010-2019

На 13.06.2019 година се одржа доделување пофалници за континуирано одлични и прогласување на Првенец на генерацијата 2010-2019