Halloween-Денот на вештерките

vesterki1 vesterki2 vesterki3 vesterki4

 

Учениците од ОУ” Лазо Ангеловски “се вклучија во активностите за Денот на вештерките со свои изработки на часовите по англиски јазик.