Конкурс за лого за ЕРАЗМУС+ КА229 „Младите и медиумите: Млади новинари денес – одговорни граѓани утре“

За потребите на проектот ЕРАЗМУС+ КА229 „Младите и медиумите: Млади новинари денес – одговорни граѓани утре“ се распишува конкурс за изработка на лого на проектот. На овој училиштен конкурс може да учествуваат учениците од VII, VIII и IX одделение. Изработките треба да се придржуваат до одредени правила.

Пропозиции:

  1. Логото може да биде изработено во која било графичка програма (апликација), но големината на логото треба да биде 1048 х 214 рiх;
  2. Предлог текст за логото е Young Journalists of Today – Responsible Digital Citizens of Tomorrow (да биде на англиски)
  3. Логото на проектот треба да асоцира на идејата на самиот проект; да биде извлеченo од целите како текст или во форма на фотографија. Ве молам внимавајте на буквите и нивната големина, тие треба да бидат читливи и да го содржат насловот на проектот. (информација за целите на проектот може да се најде на следниов линк https://youngjournalists.home.blog/about-project/
  4. Од сите изработени логоа ќе бидат избрани најдобрите 3 коишто ќе се натпреваруваат со останатите логоа од другите држави, партнери во проектот.
  5. Победничкото лого ќе биде поставено на заедничката веб-страна и на веб-страната на проектот за секоја држава.
  6. Авторот на победничкото лого ќе биде награден.

Изработените предлози треба да бидат испратени на мејлот на одговорниот наставник за Медиумската секција во ООУ „Лазо Ангеловски“  (vale.petrova@gmail.com), најдоцна до 18.09.2019 год. до 18:00 часот.