Дисеминација на активностите од Еразмус+ КА105 проект „Да го зачуваме минатото за идните генерации“

Во периодот од 10-19.09.2019 година учениците од VIII и IX одделение кои учествуваа во младинската размена во рамките на Еразмус+ КА105 проект „Да го зачуваме минатото за идните генерации“, која се одржа во Вуковар, Хрватска од 19-30.08.2019 година, ги презентираа активностите од рамената пред своите со-ученици од  VIII и IX одделени, со цел да го пренесат своето искуство до размената како и ново стекнатите знаења и развиените компетенции.

Исто така тие направија плакат на кој преку слики и краток опис ги прикажаа активностите и атмосферата за време на размената. Плакатот е поставен во аулата на училиштето.

23 24

На 20.09.2019 година учениците направија и презентација пред раководната служба од училиштето и членовите од Тимот за Еразмус+ проекти.

Погледнете ја видео-репортажа во која се прикажни сите активности од размената направена од ученичката Анастасија Илиевска која беше учесник на рамената