Означен 5 Октомври – Денот на учителот во ООУ„Лазо Ангеловски“, Скопје

На барање на Здружението на музички педагози, на 5 Октомври, интернационалниот ден на учителот, тим од наставници и стручни соработници при ООУ„Лазо Ангеловски“, општина Аеродром, Скопје, одржаа дисиминација на стекнати знаења и презентација на добри пракси.

За време на дисиминацијата се отворија дискусии за сите предизвиците со кои наставниците секојдневно се среќаваат во наставниот процес од областа на инклузивното образование. Воедно наставниците ги разменија искуствата, ги споделија добрите пракси и учеа едни од други. Прекрасно поминат ден на задоволство на сите присутни.